Menu2

Zawód żołnierz

Zawód Żołnierz

W Polsce od 2010 roku istnieje armia zawodowa. Oznacza to wiele nowych możliwości dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Przede wszystkim lepsze zarobki i możliwość pracy na coraz bardziej nowoczesnym sprzęcie.

Kto może zostać żołnierzem?

polska armia ma coraz lepsze wyposazenie

Przede wszystkim przyszły żołnierz nie może być osobą karaną (skazaną za umyślne przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu). W tym zawodzie ceniona jest również dyscyplina, dobry stan zdrowia i odporność na stres.

Dobrzy żołnierze wyróżniają się cechami przywódczymi, umieją podejmować szybkie decyzje oraz potrafią przyjmować i egzekwować rozkazy.

Zazwyczaj już w toku przygotowań do pełnienia służby zawodowej można się bardzo łatwo przekonać kto się nadaje do zawodu żołnierza.

 

Zawód żołnierza: dawniej i dziś

Wybór kariery żołnierza zawodowego oznaczał kiedyś związanie się z wojskiem na całe życie. Dziś taki model można zaproponować jedynie tym, którzy z wojskiem wiążą się od razu po maturze lub jeszcze wcześniej, w liceum wojskowym. Niestety obecnie większość takich liceów jest zamykana, gdyż większość chcących związać się na stałe z wojskiem idzie na studia.

 

Jak wyglądają studia dla żołnierzy?

Wojskowi adepci szkolą się najpierw w szkole oficerskiej lub podoficerskiej, potem otrzymują przydział do konkretnej jednostki, a dalej co kilka lat następuje zmiana miejsca służby. Stabilizacja życiowa, przywileje socjalne, pewność awansu, kontakt z najnowszą technologią – to przyciąga kandydatów. O ile kandydata na oficera może czekać czasem nawet międzynarodowa kariera (NATO, misje pokojowe), to podoficerem zostaje się z reguły tylko na jakiś czas – wojsko proponuje tu dalszą drogę w kierunku stopni oficerskich.

Coraz częściej do wojska trafia się jednak inaczej: absolwenci studiów cywilnych przychodzą do armii, żeby znaleźć tam stabilizację i możliwości rozwoju.

 

Jak oceniany jest zawód żołnierza?

Pozycja żołnierza bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Obecnie jest to jeden z chętniej wybieranych zawodów przez młodych ludzi, przez co coraz trudniej się dostać i przez co rosną również wymagania samej armii. Zmiana statusu armii na zawodową spowodowała, że armia stała się częścią społeczeństwa, nie zaś tajemniczym, odrębnym światem. Dobrze wykształcony wojskowy jest dziś cenionym współpracownikiem w wielu firmach, np. jako specjalista ochrony, informatyk czy lekarz.

 

Jak zostać żołnierzem?

Wszystko zależy od korpusu służby. Obecnie w Polsce są trzy korpusy żołnierzy zawodowych zatrudnionych w armii na stałe lub czasowo:

  • Korpus szeregowych – mogą do nich aplikować absolwenci już po gimnazjum, po odbyciu szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia. W ten sposób można zostać  szeregowym lub starszym szeregowym rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową.

 

  • Korpus podoficerów – który wymaga ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Kto chce zostać oficerem służby kontraktowej, musi mieć zawód, który będzie potrzebny wojsku (np. lekarz, informatyk).

 

    • Korpus oficerów – wymaga wykształcenia wyższego (niekoniecznie wojskowego, ponieważ i tak trzeba będzie ukończyć odpowiednią uczelnię wojskową). Korpus oficerów wymaga wykształcenia wyższego (niekoniecznie wojskowego, ponieważ i tak trzeba będzie ukończyć odpowiednią uczelnię wojskową), korpus podoficerów – ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Kto chce zostać oficerem służby kontraktowej, musi mieć zawód, który będzie potrzebny wojsku (np. lekarz, informatyk).

amerykański żołnierz piechoty

      Współczesna armia nie ma wyłącznie celów zbrojnych. Z pewnością jednym z podstawowych zadań jest wynalazczość i testowanie nowych rozwiązań, stosowanych najpierw w wojsku, a potem w przemyśle. Wojsko to poligon doświadczalny, szczególnie dla rozwiązań informatycznych oraz z zakresu automatyki przemysłowej. W ciągu ostatnich lat w wojsku zmieniło się wiele. W ramach reformy niektóre szkoły zostały zlikwidowane, powstały też nowe szkoły, już nie czysto wojskowe, ale cywilno-wojskowe. Dążą one do „ucywilnienia” studiów, dlatego będą nadawać nie tylko stopnie wojskowe, ale jednocześnie cywilne.
    Kandydaci na żołnierzy zawodowych w Polsce mają cztery uczelnie wojskowe do wyboru: Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu. Na każdej z nich obowiązują surowe egzaminy. Są one przedsmakiem studenckiego życia w uczelni wojskowej. Na egzaminy przyjeżdża się tu na kilka dni: otrzymuje się zakwaterowanie w koszarach, uczestniczy w apelach, zbiórkach, melduje i wykonuje polecenia. Na opuszczenie terenu uczelni wymagane jest pozwolenie przełożonych w postaci przepustki lub urlopu. Nie jest to jeszcze regularne wojsko, ale jego przedsmak. Podchorążowie to społeczność zorganizowana w struktury wojskowe – każdy ma swoją drużynę, pluton, kompanię.

Żołnierz – codzienna praca

Rytm codziennych zajęć jest dość monotonny. Zazwyczaj odbywają się one od 8, trwają do 13, potem przerwa obiadowa i zajęcia praktyczne. Inaczej niż na uczelniach cywilnych, harmonogram jest ścisły i nie ma luk między zajęciami. Wiele zależy od specyfiki uczelni, zwykle zajęcia mają charakter ćwiczeń i laboratoriów lub wykładów teoretycznych.

Studia dzielą się więc na zajęcia teoretyczne i praktyczne mniej więcej pół na pół. Musztra, strzelanie to podstawowe przedmioty praktyczne (wojskowe), do których dodać trzeba coroczne poligony (o ile stać na to uczelnię).

misja w AfganistanieNa każdej z uczelni wojskowych przedmioty podzielone są na trzy grupy: wykształcenia ogólnego, specjalistyczne, kierunkowe. Pierwsze dają każdemu studentowi wiedzę humanistyczną, ale i – co ciekawe – ścisłą. W szkołach oficerskich mianem ogólnych określa się nie tylko przedmioty humanistyczne (języki, psychologia, socjologia, historia, ekonomia), ale i ścisłe (matematyka, fizyka, chemia). Za specjalistyczne uważa się przedmioty wojskowe i ogólnowojskowe. Pierwsze są związane z kierunkiem studiów, a drugie to przedmioty praktyczne (musztra, regulaminy) i teoretyczne (taktyka). Wreszcie przedmiotami kierunkowymi na kierunku technicznym są przedmioty techniczne, a na medycznym – medyczne.

Programy studiów w szkołach wojskowych są zwykle sztywne, ale na niektórych kierunkach, np. w WAT stopniowo stwarza się szerokie możliwości wyboru kursów i przedmiotów. Zresztą do tego się dąży: trudno sobie wyobrazić szkołę o skostniałej strukturze w Unii Europejskiej i NATO.

Trudno sobie też wyobrazić dzisiejszych oficerów bez dobrej znajomości języka obcego, dlatego niezwykle dużą uwagę przywiązuje się do lektoratów. Ale nie tylko nauka języków się liczy – ważna jest też psychologia i socjologia, i to w wymiarze praktycznym (techniki psychologiczne), ponieważ kształci się tu w końcu dowódców.

Podstawową sprawą wykształcenia wojskowego są praktyki – na ćwiczeniu opiera się zdobywanie wszelkich umiejętności, szczególnie wojskowych. Trudno tu nawet mówić o praktykach jako takich. Z reguły zajęcia praktyczne odbywają się codziennie i są to laboratoria lub ćwiczenia na specjalnych urządzeniach. Do tego, w zależności od kierunku studiów, w wakacje lub w ciągu roku odbywa się szkolenie praktyczne – element zupełnie inny niż nauka teorii.

Każda z uczelni przykłada wielką wagę do rekreacji i sportu – ale nie tylko prostych dyscyplin, lecz również np. jazdy konnej, pływania, skoków spadochronowych czy wspinaczki wysokogórskiej. W wojsku ceni się umiejętności nabyte w szkołach przetrwania i pogłębia je. To stanowi także o atrakcyjności czasu wolnego spędzanego w uczelniach wojskowych.

 

Gdzie do pracy?

W armii jest kilka sposobów na wytyczenie sobie ścieżki kariery, ale punkt startu (i punkt dojścia) zależy od wykształcenia. To sprawa kluczowa. Najmniejsze szanse na karierę w wojsku mają np. żołnierze służby zasadniczej z wykształceniem zawodowym. Taki kandydat może zostać młodszym specjalistą wojskowym lub najwyżej dowódcą drużyny. Jeśli ma zawód potrzebny wojsku, może starać się o służbę nadterminową, a później być powołanym do służby zawodowej.

Większe możliwości otwierają się przed żołnierzami służby zasadniczej z wykształceniem średnim. Mogą oczekiwać, że po kolejnych awansach i ukończeniu studiów zostaną oficerami. Na początek trafiają do szkół podoficerów zasadniczej służby wojskowej, a potem zajmują niższe stanowiska dowódcze. Mają możliwość zajmowania prestiżowych stanowisk przewidzianych dla żołnierzy służby zasadniczej. Dalej mogą starać się o nadterminową służbę wojskową, a potem o służbę kontraktową. Mają też możliwość przyjęcia do wyższych szkół oficerskich, a potem awansowania na stanowiska oficerskie. Dla nich otwierają się też możliwości służby w kontyngentach wojskowych w ramach misji pokojowych.

Dla kandydata z maturą, który nie został jeszcze powołany do służby zasadniczej i planuje karierę żołnierza zawodowego, pozostaje prosta droga – przyjęcie do wyższej szkoły wojskowej, która kształci kandydatów na oficerów. Ponieważ możliwości kształcenia w dotychczas istniejących akademiach wojskowych znacznie się zmniejszą (na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i w obecnej WAT w Warszawie, która stanie się politechniką cywilno-wojskową), kandydaci będą mieć niewielkie pole manewru. Przewiduje się miejsca tylko dla kilkudziesięciu lekarzy wojskowych rocznie i nie wiadomo na razie ilu inżynierów w obecnej WAT. Za to ci, którzy trafią do tych uczelni na studia cywilne, będą też mogli się starać o pracę na zasadzie kontraktów. Pozostaną możliwości w wyższych szkołach oficerskich.

Tak więc możliwości kariery w wojsku to generalnie dwie drogi. Pierwsza to zatrudnienie w wojsku, które jest gwarantowane już w momencie podjęcia nauki. A druga to ukończenie uczelni cywilnej i staranie się o przyjęcie do służby zawodowej lub kontraktowej. Absolwenci szkół wojskowych kierowani są zwykle do pracy w jednostkach wojskowych na stanowiska dowódczo-techniczne i techniczne, w szkolnictwie wojskowym czy w wojskowych placówkach naukowo-badawczych. O etaty nie jest łatwo, choć formalnie każdy z absolwentów ma zapewnione zatrudnienie.

Ile zarabia żołnierz?

Podporucznik Wojska Polskiego zaczyna od poziomu około 2500 zł netto na miesiąc plus dodatki mundurowe, poligonowe i inne. Major zarabia już około 2500 zł ( w przypadku gdy jest nawigatorem lub pilotem to odpowiednio więcej – nawet 3500zł)

Major – około  4 tysięcy złotych

plus dodatki, a jako generał brygady – co najmniej 4 tys. zł miesięcznie.

 

Oficjalne zarobki żołnierzy:

Zarobki generała (admirała): 10 890 zł

Zarobki generał broni (admirała floty): od 8660 zł do 10 190 zł

Zarobki generała dywizji (wiceadmirała): od 7330zł do 8240zł

Zarobki generała brygady (kontradmirała) od 6210zł do 6980zł

Zarobki pułkownika (komandora): od 4470zł do 5730 zł

Zarobki podpułkownika (komandora porucznika) od 3700 zł do 4220 zł

Zarobki majora (komandora porucznika) od 3140 zł do 3490 zł

Zarobki kapitana (kapitana marynarki) od 2890 zł do 3060 zł

Zarobki porucznika (porucznika marynarki) 2830 zł

Zarobki podporucznika (podporucznik marynarki) 2780 zł

Zarobki starszego chorążego sztabowego (starszy chorąży sztabowy marynarki) 2510 zł

Uwaga: zarobki te są tak zwaną podstawą pensji. Do tego dochodzą różnego typu dodatki i premie.

Zawód żołnierz plusy i minusy

W przeciwieństwie do wielu innych zawodów żołnierze wykonują pewną, ciekawą i od kilku lat dobrze płatną pracę.

Plusy:

– tak zwany socjal czyli darmowa opieka medyczna działająca na lepszych zasadach niż cywilna opieka medyczna.

– możliwość zrobienia kariery i licznych wyjazdów

– raz w roku darmowy przejazd w dowolnie wybrane miejsce w Polsce

– armia płaci za wykształcenie: zarówno za kursy językowe, dodatkowe kursy

Minuty:

– zagrożenia życia – co prawda sprzęt jest coraz nowocześniejszy, ale również zwiększa się częstotliwość konfliktów zbrojnych. Dlatego zawód żołnierza należy do jednych z bardziej niebezpiecznych.

– wciąż w polskim społeczeństwie pokutuje tzw. mit trepa – żołnierza bez wykształcenia, mechanicznie wykonującego wszelkie polecenia i niestroniącego od mocnych alkoholi.

 

Zawód Żołnierz – ciekawostki

impel ochrona

Źródło: http://imgur.com/GBYQm

Od paru lat obiekty wojskowe są w Polsce ochraniane przez firmy zewnętrzne. Dlatego niech nie zdziwi nas na przykład takie zdjęcie jak to poniżej gdzie prywatna firma Impel ochrania obiekt wojskowy.

 

 

 

 

 

 

Podobne artykuły:

, , ,