Menu2

Zawód weterynarz. Jak zostać weterynarzem?

Definicja

Weterynarz to specjalista w leczeniu zwierząt, zarówno domowych, jak i hodowlanych, który dysponuje wiedzą na poziomie lekarskim i jest uznawany za lekarza.

zawód weterynarz

Kto może zostać weterynarzem?

Weterynarz to zawód dla ludzi z pasją. Weterynarz kocha zwierzęta, ale jednocześnie potrafi zachować do nich i do ich leczenia pewien dystans, musi mieć dobrą pamięć, w trudnych sytuacjach powinien posiadać sztukę obłaskawiania nawet najgroźniejszych zwierząt.

Ponieważ pracuje bardzo długo, powinien być odporny na wysiłek i stres.

Powinien też myśleć logicznie, być spostrzegawczy i dokładny, a także szybko i trafnie podejmować decyzje. Powinien także lubić i umieć się nieustannie uczyć – to niezbędna cecha w tym zawodzie, a posiadanie solidnych podstaw i zainteresowań z zakresu nauk biologicznych jest konieczne.

Niezależnie od tych cech, weterynarz kieruje się zasadą główną:

sanitas animalium pro salute homini (przez zdrowie zwierząt do zdrowia człowieka).

Oznacza to, że powinien dbać również o zdrowie ludzkie w związku ze zdrowiem zwierząt.

Weterynarze – wczoraj i dziś.

jak zostać weterynarzemWeterynaria nie ma zbyt długich tradycji. Poważnie zwierzęta leczy się od niedawna. Znaczący postęp w tej dziedzinie nastąpił po II wojnie światowej wraz z rozwojem nowych technik leczenia oraz nowych metod rozmnażania zwierząt użytkowych. Kiedyś funkcje weterynarza spełniali technicy weterynaryjni, dziś w leczeniu zwierząt w związku z rozwojem cywilizacyjnym odnotowano postęp zarówno pod względem technicznym, jak i etycznym.

Współczesny weterynarz jest zobowiązany do przestrzegania i upowszechniania praw zwierząt (obowiązuje go polskie ustawodawstwo i Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia) oraz respektowania podstawowych zasad sozologii (ochrony środowiska).

Ponadto wykonywanie tego zawodu w ostatnich latach stało się bardziej nowoczesne i wymaga nie tylko wiedzy medycznej, ale i technicznej.

 

Status społeczny weterynarzy.

Pozycja społeczna weterynarza jest od pewnego czasu zbliżona do statusu lekarza, a to ze względu na fakt, że w obecnych czasach miłośnicy zwierząt nadali weterynarzom większe znaczenie w związku z czym bardzo znacznie poprawiły się również zarobki weterynarzy.

 

Jak zostać weterynarzem?

 chcę być weterynarzemW Polsce kandydat do zawodu ma tylko jeden wybór: musi zacząć studia na jednym z czterech wydziałów weterynaryjnych w kraju – w Lublinie, Wrocławiu, Warszawie (Medycyna Weterynaryjna) lub Olsztynie. Trzy pierwsze to studia na akademiach rolniczych, zaś ostatnie – na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Ośrodków nie jest może wiele, nie potrzeba jednak więcej: weterynarze już dziś narzekają na konkurencję w zawodzie.

Zanim zostaną praktykami zawodu, muszą zdać egzamin wstępny lub po prostu przejść konkurs świadectw dojrzałości. Zazwyczaj jest to konkurs połączony z egzaminem testowym lub ustnym z biologii i chemii.

Studia, podobnie jak medyczne trwają sześć lat i mają charakter przyrodniczo-lekarski. Dwa pierwsze lata studiów to tak zwane studia przedkliniczne (nauki podstawowe) czyli: anatomia (4 semestry), histologia, biofizyka, genetyka, chemia, biochemia, fizjologia, łacina i historia filozofii.
Potem na kolejnych latach są: farmakologia (dla wielu jeden z najtrudniejszych przedmiotów), diagnostyka internistyczna, anatomia patologiczna, patofizjologia, mikrobiologia, interna, chirurgia z ortopedią i okulistyką,
choroby zakaźne i epizootiologia, rozród, toksykologia, wszystkie tak zwane „przedmioty mięsne” „mięsne przedmioty”, dietetyka i nawet tak egzotyczne przedmioty jak choroby owadów użytkowych.

Zwykle kandydaci wybierają studia dzienne, ale można też studiować wieczorowo (choć są to wówczas studia drogie). Dziś studia weterynaryjne uważa się za bliskie naukom rolniczym. Ich zadania sprowadzają się do dwóch celów: zachowania zdrowia i maksymalnej zdolności produkcyjnej zwierząt gospodarskich oraz ochrony zdrowia człowieka. Współczesny lekarz weterynarii to specjalista nie tylko leczący, ale i zwalczający choroby zakaźne zagrażające człowiekowi (zoonoza), a także kontrolujący środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.

W programie studiów jest kilka podstawowych bloków przedmiotów, a mianowicie blok ogólny, humanistyczny, oraz specjalistyczny. Ten pierwszy reprezentują na studiach weterynaryjnych języki obce, historia weterynarii oraz deontologia. Do drugiego bloku (humanistycznego) należą: filozofia czy psychologia.

Wreszcie blok trzeci to przedmioty przedkliniczne: anatomia, histologia, embriologia, fizjologia zwierząt, biochemia, farmakologia, toksykologia, mikrobiologia, immunologia, parazytologia, hodowla, genetyka i żywienie zwierząt, higiena zwierząt, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego, patologia, patomorfologia oraz patofizjologia.

Są także przedmioty kliniczne, jak chirurgia, radiologia, rozród, choroby wewnętrzne, diagnostyka kliniczna, epizootiologia, a także specjalistyczne i kierunkowe związane z wykonywaniem zawodu.

Każda krajowa weterynaria jest ukierunkowana praktycznie, i to w najwyższym stopniu. Niezależnie od zajęć praktycznych w przyuczelnianych laboratoriach, są też wakacyjne praktyki zewnętrzne – w lecznicach prywatnych, a także w stadninach, stacjach Sanepidu i innych miejscach. Studia kończą się uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii

 

Gdzie może pracować weterynarz?

chcę zostać weterynarzemLekarze i technicy weterynaryjni mają ograniczone możliwości zdobycia zatrudnienia, ale mogą szukać pracy zarówno w prywatnej, jak i państwowej branży weterynaryjnej. Oznacza to, że mogą pracować na stanowiskach lokalnych inspektorów weterynarii (np. wojewódzkich), a także w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jak również prywatnie, co zdarza się najczęściej. Weterynarz wybiera przecież przede wszystkim drogę samodzielnej praktyki lub pracy w spółce wraz ze współpracownikami.

Lekarze weterynarii nie zajmują się z reguły innym zakresem czynności niż leczenie (tzn. nie zajmują się zabiegami upiększającymi), jednak wielu dodatkowo proponuje takie usługi. Jeśli natomiast lekarz ma talent do handlu, może – rezygnując z uprawiania zawodu – zostać przedstawicielem handlowym, doradcą w firmie sprzedającej lekarstwa dla zwierząt. Zdarza się to rzadko, ale jest rozwiązaniem dla tych, którzy nie mogą się odnaleźć na rynku pracy.

Ważnym elementem weterynarzy jest również badanie mięsa, serów w rzeźniach i ubojniach

Prawdziwi pasjonaci mogą szukać pracy w ośrodkach zoologicznych czy profesjonalnych hodowlach (np. ryb).

 

 

Zarobki weterynarzy

Zarobki weterynarzy zależą w największym stopniu od liczby klientów i przypadków. Te z kolei zależą głównie od miejsca działalności (czy istnieje lokalna konkurencja), a ponadto od jakości usług, z którą wiąże się opinia o weterynarzu. Jeśli jest dobra, weterynarz może liczyć na wysokie dochody, choć na pewno nie w pierwszym roku działalności.

Zarobki wahają się od 2000 zł (niestety często tyle zarabiają pasjonaci, którzy leczą zwierzęta na wsi za przysłowiowe dziękuję) do klikunastu tysięcy złotych, które zarabiają właściciele prywatnych klinik weterynaryjnych.

Generalnie trend jest podobny co w przypadku lekarzy: weterynarze pracujących w sektorze publicznym (inspekcja weterynaryjna, administracja) zarabiają dużo mniej mniej od tych pracujących w prywatnych klinikach.

 

Plusy i minusy zawodu weterynarza

Możliwość pracy na własny rachunek – prywatna klinika weterynaryjna

Polacy wydają coraz więcej pieniędzy na opiekę nad swoimi pupilami w związku z czym zarobki weterynarzy również rosną

Minusy:

Duża konkurencja i ograniczony rynek usług

Naprawdę ciężkie studia – osoby, które nie interesują się fizyką, chemią, biochemią, anatomią czy histologią czy fizjologią powinny pomyśleć o wyborze innego kierunku studiów

 

Ciekawostki związane z zawodem weterynarza

Niestety wciąż wiele osób traktuje zwierzęta jak przedmioti zamiast zainwestować w leczenie zwierzęcia wybiera drogę najprostszą – eutanazję. Dlatego dobry weterynarz jest również dobrym psychologiem, który potrafi pracować zarówno ze zwierzęciem jak i jego opiekunem.

W gospodarstwach rolnych zwierzę traktuje się jako narzędzie do zarabiania pieniędzy – jeżeli nie przynosi zysku lub zagraża stadu po prostu się je usuwa. Wtedy niestety rola weterynarza ogranicza się tylko i wyłącznie do osoby wykonującej eutanazję na zwierzęciu.

 

, , , ,

8 Responses to Zawód weterynarz. Jak zostać weterynarzem?

 1. Grzegorz Pełka 24 maja 2014 at 05:40 #

  Kilka uwag co do tekstu:

  „Weterynaria nie ma zbyt długich tradycji.”
  Czy >250 lat w samej Europie to mało? Do tego pamiętajmy, że w przeszłości, jak chłopu zachorowała krowa i żona, to leczył pierw krowę, bo ta pierwsza nieraz i pół wioski utrzymywała. Pierwsze rozprawy o leczeniu zwierząt znane są już ze starożytności.

  „Jak zostać weterynarzem?”
  Dane nieaktualne. Studia trwają 5,5 roku, mamy już (niestety) 6 wydziałów

  „Dziś studia weterynaryjne uważa się za bliskie naukom rolniczym.”
  Po tych studiach jesteś lekarzem, po trochu rolnikiem, po trochu specjalistą od produkcji mięsnej. Po trochu jeszcze kilka innych :)

  „Każda krajowa weterynaria jest ukierunkowana praktycznie, i to w najwyższym stopniu.”

  Dawno takiej BZDURY nie czytałem! Nie wprowadzać proszę młodych ludzi w błąd! Weterynaria w Polsce to w 90% siedzenie i dziobania. I tak w koło Macieju przez 6 lat. Praktyka, owszem, ale na własną rękę. To niestety relikt poprzedniego systemu, wiedza praktyczna leży i kwiczy u nas. Ale za to, porównując do kolegów z zachodu mamy naprawdę dobre podstawy teoretyczne wiedzy, którym ich nieraz brakuje.

  „Lekarze i technicy weterynaryjni mają ograniczone możliwości zdobycia zatrudnienia”

  Bzdura! Możliwości jest bardzo wiele. Od prywatnych gabinetów, poprzez produkcję zwierzęcą, sanepidy, administrację, ogrody zoologiczne po struktury europejskie i epizootiologia czy nawet wojsko.

  „Ważnym elementem weterynarzy jest również badanie mięsa, serów w rzeźniach i ubojniach”

  Tutaj zakradł się błąd, serów nie produkujemy w ubojniach 😉

  Co do zarobków to by się zgadzało. Tylko pamiętajcie, po studiach dostaniecie po stażu średnio 1500 na rękę:] Chyba, że wyjedziecie do Azji, tak jak ja.

  „W gospodarstwach rolnych zwierzę traktuje się jako narzędzie do zarabiania pieniędzy – jeżeli nie przynosi zysku lub zagraża stadu po prostu się je usuwa. Wtedy niestety rola weterynarza ogranicza się tylko i wyłącznie do osoby wykonującej eutanazję na zwierzęciu.”

  Tutaj kolejna nieścisłość. Jeszcze nie słyszałem o przypadku eutanazji na zwierzęciu gosp 😉 Pomijam potrącenie przez samochód i dobicie przez myśliwego. Po eutanazji musimy pozbyć się nierzadko kilkuset kg odpadków (tak to się zgodnie z ustawą zwie). Jeśli tylko można, dokonuje się uboju.

  Jeszcze kilka komentarzy ode mnie. Wielu młodych ludzi z za dużymi pokładami empatii myśli o weterynarii – tacy odpadają najszybciej 😉 Dla innych, jako namiastka lekarza medycyny – wierzcie mi, tu jest nieraz gorsze bagno niż na studiach med 😉 Dla innych odskocznia/ucieczka od ludzi. ‚Ludzie są fe, zwierzątka są cacy’ – zapomnijcie o tym. Praca w weterynarii to w równej mierze praca z pacjentem jak i z jego opiekunem. No chyba, że wybierzemy chirurgię 😉

  Dla jeszcze innych, w tym mnie – pasja. Uwielbiam mój zawód, uwielbiam swoich pacjentów i nawet całkiem sporą rzeszę ich właścicieli. Studia bardzo ciężkie, praca wyjątkowo wymagająca. Na pewno jest to kierunek dla ludzi ambitnych, ogarniętych, którzy chcą się rozwijać przez całe życie.

  Tyle się rozpisałem! To teraz w nagrodę za mój trud pozwolę sobie zaspamować linkiem do mojego blogaska z 2-letniej wyprawy do Azji, właśnie jako lek.wet. Dla tych co się zastanawiają, co można robić po tych studiach 😉

  http://worldwidevet.blogspot.com/

  Pozdrawiam!
  Grzegorz Pełka

 2. Asia 20 marca 2014 at 12:00 #

  Super, pójdziecie na studia to wam się odechcę, Przesiew po pierwszym semestrze z 210 osób zostało 150 w tym ponad 30 osób ma warunek <3

 3. Olympie 8 stycznia 2014 at 21:05 #

  W Norwegi jest lepiej :) ja chce i idę na 100% na weterynarie ale w Norwegi zaczyna sie uczyć od 16 roku życia :) od razu ma sie praktyki ze zwierzakami wiec jeśli zostac wterynarzem i uczenie sie to polecam Norwegię a szczególnie Bergen :)

 4. Animal <3 6 listopada 2013 at 17:51 #

  No właśnie zastanawiam się nad byciem weterynarzem i założenia takiej prywatnej kliniki weterynaryjnej, ale po pierwsze: Mam jeszcze dużo czasu. I jestem pupilkiem pani od Biologii xD

Dodaj komentarz