Menu2

Agent ubezpieczeniowy.

 

Agent ubezpieczeniowy – czy to praca dla mnie?

Praca agenta polega na stałym kontakcie z ludźmi, wykonywaniu setek połączeń, umawianiu spotkań i ciągłych negocjacjach.

 

Dlatego bardzo ważne w zawodzie agenta ubezpieczeniowego są predyspozycje osobowościowe. W tym zawodzie najlepiej realizują się ludzie komunikatywni, otwarci, wzbudzający zaufanie, potrafiący słuchać potrzeb swoich klientów i będący prawdziwymi erudytami.

Czas pracy agenta jest nienormowany, dlatego w tym zawodzie powinni pracować naprawdę ludzie z pasją niebojący się wyzwań i spotkań z klientami w bardzo wczesnych lub bardzo późnych godzinach dnia.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Jest to zawód z tak zwanego grona zawodów regulowanych i podlega licznym obostrzeniom (określonym w ustawie Ustawa Ubezpieczeniowa z 28 lipca 1990 roku) i należą do nich:

 • Wymagane wykształcenie: średnie
 • Wymagane kursy: kursy organizowane przez Zakład Ubezpieczeń, dodatkoozazwyczaj nowi agenci (którym przyznano już licencję muszą odbyć szereg szkoleń organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń).
 •  Wymagane egzaminy: zdane egzaminy organizowane przez Zakład Ubezpieczeń
 • Inne: konieczność posiadania własnej działalności gospodarczej, podpisanie umowy z wybranym (wybranymi) Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.
 • Miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Brak wyroków skazujących za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe,
 • Ukończyła zorganizowane przez Zakład Ubezpieczeń szkolenie zakończone egzaminem
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

Zezwolenie na pracę w charakterze agenta wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego (PUNU) na wniosek zakładu ubezpieczeń, gdzie będzie pracował agent.

Agent musi posiadać również własną działalność gospodarczą w tym celu należy uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej (chcąc działać jako osoba fizyczna)  lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli chcesz prowadzić działalność w formie spółki).

 

 

Gdzie może pracować agent ubezpieczeniowy?

Agentów ubezpieczeniowych można podzielić na dwie grupy: agenci pełnomocnicy – to oni mają moc sprawczą i faktycznie podpisują dokumenty oraz agenci pośrednicy, którzy zazwyczaj spotykają się z klientami, przedstawiają oferty jednak przez brak licencji nie mają prawa do zawierania umów z klientem.

 

 

Jak wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe?

Agenci po założeniu działalności gospodarczej zgłaszają się do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego w celu odbycia szkolenia zakończonego egzaminem i podpisania umowy o współpracy.

Często towarzystwa ubezpieczeniowe działają poprzez sieć multiagencji i najczęściej tam odsyłają indywidualnych agentów chcących działać dla danego zakładu ubezpieczeń.

Co ważne, to podpisując umowę z multiagencją zgadzamy się działać tylko dla jednego zakładu ubezpieczeń. Jednak z drugiej strony multiagencja przejmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za agenta, z którym współpracuje. Oznacza to, że agent nie musi ponosić kosztu obowiązkowego ubezpieczenia OC, które musi wykupić każdy agent, zamierzający podjąć współpracę z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeniowym.

Minusem tego rozwiązania jest fakt, że multiagencje zazwyczaj nakładają na swoich agentów cele sprzedażowe i jeżeli nie będziemy ich osiągać to multiagencja może szybko rozwiązać z nami umowę.

 

Agenci ubezpieczeniowi prowadzą swoje własne biura, które są ich stałym miejscem pracy.

Dodatkowo często zdarzają się wyjazdy do klientów i tak zwana praca terenowa poza biurem.

Co ważne to agenci mogą podpisać umowę z jednym zakładem ubezpieczeń (agenci monobrandowi) lub wieloma zakładami ubezpieczeń (agenci multibrandowi).

 

Szkolenie i egzamin.

Szkolenia organizowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub multiagencje dzielą się na dwa typy:

Szkolenia podstawowe: które są przewidziane dla osób które dopiero chcą zostać agentem ubezpieczeniowym i trwają minimum 152 godziny. Podczas takiego szkolenia przyszli agenci zdobywają ogólne informacje o rynku ubezpieczeniowym, regulacjom nim rządzącym a następnie poznaje zagadnienia z zakresu oferty produktowej. Często elementem szkoleń są również techniki efektywnej sprzedaży.

Szkolenia uzupełniające: przeznaczone są dla osób, które już wcześniej bralły udział w szkoleniach w wymiarze podstawowym. Szkolenie takie trwa 48 godzin.

Test na szkoleniu podstawowym składa się ze 100 pytań, a po szkoleniu uzupełniającym z 40 pytań. Test uznaje się za zaliczony jeśli kandydat na agenta uzyska co najmniej 66 % możliwych do zdobycia punktów. W przypadku mniejszej ilość trafnych odpowiedzi można ponownie przystąpić do egzaminu bez konieczności ponownego odbywania szkolenia.

 

Zdobycie licencji agenta:

Wniosek o licencję składa się za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego. Wymagane dokumenty to m.in. świadectwo dojrzałości i aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Licencję otrzymuje się po około miesiącu oczekiwania. Od tej pory można już prowadzić działalność jako agent ubezpieczeniowy i zdobywać klientów.

Warto dobrze się zastanowić czy chcemy być agentem multi czy monobrandowym.

Na pewno agentom multibrandowym jest dużo częściej ciężej i muszą liczyć się z brakiem klientów (i brakiem zysku) przez pierwsze kilka miesięcy.

Z kolei agenci monobrandowi dzięki umowie zarabiają od swojego pierwszego dnia pracy, nie muszą opłacać obowiązkowej polisy (koszt 1400zł miesięcznie) jednak z drugiej strony najprawdopodobniej będą mieć i mniej klientów, gdyż ci chętniej wybierają agentów multibrandowych.

 

Jakie produkty oferują agenci ubezpieczeniowi?

 • ubezpieczenia na życie (indywidualne i grupowe),
 • ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, Zielone Karty),
 • ubezpieczenia turystyczne (koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagaż),
 • emerytalne, majątkowe (mieszkań, domów, domków letniskowych),
 • mienia (od kradzieży z włamaniem, ognia i innych zdarzeń losowych),
 • ubezpieczenia firm, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu, i inne.

 

Czy warto zostać agentem ubezpieczeniowym?

Wynagrodzenie w takim przypadku stanowi głównie prowizja, która naliczana jest od każdej umowy osobno. Agent jest nastawiony na ubezpieczenie jak największej ilości osób, aby uzyskać wysoką prowizję. Agent ubezpieczeniowy zarabia także na swoich zwierzchników z towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego ramienia pracuje. Jest to procent zysku z podpisanej umowy. Dlatego pożądany jest szybki awans agenta na stanowisko zwierzchnika, aby czerpać korzyści z pracy podległych mu osób. Awans jest zależny od wielkości zysku wypracowanego przez agenta dla firmy ubezpieczeniowej. Początki, jak w każdym zawodzie, bywają trudne, ale posiadając wyżej wymienione cechy i odpowiednią osobowość warto spróbować swoich sił w pracy agenta ubezpieczeniowego. Jako jeden z niewielu zawodów daje możliwość szybkiego awansu.

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy?

agent ubezpieczeniowyPracę agent ubezpieczeniowego można porównać do prowadzenia własnej działalności gospodarczej gdyż obowiązują tutaj te same zasady: sami musimy znaleźć klienta, sami musimy zadbać o reklamę i również sami musimy ponosić wszelkie wydatki (koszty utrzymania biura, opłacania składek i regulowania rachunków).

Zarobki agentów ubezpieczeniowych oscylują w granicach od 2 tysięcy złotych do praktycznie nieskończoności w przypadku „złapania” dobrej umowy. Zdarzają się przypadki, gdzie za ubezpieczenie nieruchomości lub zakładu produkcyjnego agenci dostają nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Niestety, początkującym zdarzają się głównie miesiące gdzie nie zarabia się nic a dochodzą wydatki na paliwo, prowadzenie biura i opłacanie licencji w przypadku agentów monobrandowych.
Zazwyczaj koszty utrzymania rosną wprost proporcjonalnie do zarobków.

 

Przykładowe prowizje agentów ubezpieczeniowych:

Prowizja od ubezpieczenia samochodu AC + NWW (cena ubezpieczeni 1500 zł) waha się w granicy od 50 do 150 złotych.

Prowizja od ubezpieczenia mieszkania (cena ubezpieczenia 500zł) to około 50 – 100 złotych.

Generalnie najniższe stawki są za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne w przedziale 2 – 10 %  najwyższa za ubezpieczenia dobrowolne, ubezpieczenia dedykowane i ubezpieczenie finansowe i sięgają 15 – 25 %.

Prowizje przy ubezpieczeniach na życie mogą sięgać nawet 40 – 50%.

 

 

Jak wygląda codzienna praca agenta ubezpieczeniowego?

Na szczęście akwizycja polegająca na chodzeniu od drzwi do drzwi skończyła się już dobrych kilka lat temu. Teraz najczęściej agenci działają na własny rachunek, pracując we własnym biurze.

Biura są otwarte zazwyczaj od godziny 9 do godziny 17, jednak w dużych miastach jest wiele biur działających od godziny 10 do 22 – głównie w centrach handlowych.

Praca dojrzałego agenta to w 20% zawieranie nowych a w 80% dbanie o dotychczasowych klientów – przypominanie o kończących się umowach.

Obecnie większość spraw załatwia się telefonicznie lub poprzez e-mail a klienci odwiedzają biuro tylko po to, aby złożyć podpis na już przygotowanych umowach ubezpieczeniowych.

W tym zawodzie bardzo ważna jest tak zwana baza klientów – na początku trzeba mieć jak największą bazę kontaktów i umawiać się z poszczególnymi osobami na spotkania, przedstawiać oferty i zachęcać do wykupywania ubezpieczenia.

Jeżeli zbierzemy grono zaufanych klientów wtedy będziemy nam dużo łatwiej, gdyż będziemy mogli działać z tak zwanego polecenia.

 

 

Plusy i minusy zawodu agenta ubezpieczeniowego.

 • To od nas zależy ile zarobimy a agenci potrafią naprawdę dobrze zarobić. Agenci działający na rynku 5 i więcej lat zarabiają zazwyczaj +10 000 złotych w dobrych miesiącach każdego roku.
 • Jesteśmy sobie sterem i okrętem – jeżeli chcemy i potrafimy to możemy pracować godzinę, dwie dziennie delegując obowiązków na naszych współpracowników. Jednak pamiętajmy, że w razie problemów zdarzają się dni podczas których nie wychodzi się z biura.

 

Minusy:

 • Nienormowany czas pracy – możemy pracować od 7 do 9 a równie dobrze od 7 do 23 i dłużej. Wszystko zależy od tego ilu i jakich mamy klientów, a ci naprawdę potrafią dzwonić w bardzo różnych porach dnia i nocy
 • Trudni klienci – często zdarza się, że w przypadku szkody klienci toczą długie boje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wtedy zazwyczaj całą złość przelewają na Bogu ducha winnych agentów ubezpieczeniowych i często zdarza się taki klient jest już klientem straconym.
 • Agenci muszą dziennie wykonywać kilkanaście a nawet kilkadziesiąt telefonów – niestety za czas spędzony na rozmowach nikt im nie płaci a rachunki telefoniczne nigdy nie należały do najniższych
 • Praca jest ciężka i niestety bardzo czasochłonna – agenci w tygodniu pracują po 60 – 80 godzin i często, dbając o zapominalskich klientów, muszą otwierać swoje biura w weekendy.

 

Ciekawostki.

W przypadku negocjacji z agentem ubezpieczeniowym praktycznie zawsze jest możliwość „zejścia z ceny” wstępnie zaoferowanej oferty.

Obecnie trwają prace w sejmie nad podniesieniem obowiązkowej składki OC. Środowisko agentów jest podzielone – z jednej strony prawdopodobnie zwiększy się ich prowizja, jednak z dugiej strony agenic boją się, że przy wyższych składkach ludzie będą woleli wyrejestrowywać swoje pojazdy.

 

 

Powiązane:

, , , ,

2 Responses to Agent ubezpieczeniowy.

 1. Krzysztof Ryszka 13 stycznia 2014 at 14:40 #

  Tekst wymaga paru sprostowań, wiele osób może opacznie zrozumieć niektóre jego fragmenty. W istocie, podpisując umowę z multiagencją zobowiązujemy się do współpracy z jednym zakładem, którym jest owa multiagncja. Multiagenci, w przeciwieństwie do agentów agentów wyłącznych mogą oferować produkty różnych Towarzystw, co daje większe pole manewru (ważna zaleta, biorąc pod uwagę bardzo zróżnicowane potrzeby klientów), jednak łączy się to z niższymi prowizjami.
  Nie rozumiem dlaczego autor uważa, iż tzw. agenci monobrandowi (chodzi tu prawdopodobnie o agentów wyłącznych) zarabiają od pierwszego dnia, a multi nie. Przeważnie agent musi poczekać jakiś czas na wyniki, uzależnione od jego zaangażowania, umiejętności, czasem szczęścia.
  I jeszcze uwaga na temat pracy w biurze. Na ten luksus mogą sobie pozwolić doświadczeni agenci, mający już dobrze rozwinięty portfel klientów. Ktoś kto dopiero zaczyna przygodę w tym zawodzie powinien liczyć się z koniecznością prowadzenia akwizycji, również w wieczorami i w weekendy.

 2. waldi 7 listopada 2013 at 18:59 #

  nie ma czegoś takiego jak agent multibrandowy ( wogóle co to za słowo) są agenci wyłaczni lub multiagenci. czy angielszczyzna musi być wszędzie? gdzie ochrona j polskiego?

Dodaj komentarz