Menu2

Zawód Policjant

Tworzą małą armię – jest ich w Polsce ponad 100 tysięcy. Wykonują szereg czynności – od denerwującego spisywania za próbę spożycia alkoholu w miejscu publicznym, po rzeczy najważniejsze dla funkcjonowania społeczeństwa – zatrzymania zabójców, gwałcicieli. W skrócie: zawód policjant.

POLICJANT-BANNER-TOP

Jak zostać policjantem?

Wymagania:
Aby zostać policjantem należy:

policja logo

 • posiadać polskie obywatelstwo
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Od razu postaramy się odpowiedzić na pytania, które na pewno się nasuwają:

 • czy jeżeli dostanę mandat lub grzywnę zasądzoną przez sąd to nie będę mógł aplikować do pracy w Policji?

Oczywiście, że będzie można. Aplikować nie mogą skazani wyrokiem sądu za przestępstwo.

 • Spełniam powyższe wymagania co dalej?

Krok pierwszy:

należy złożyć odpowiednie dokumenty do odpowiedniej dla miejsca aplikacji komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji lub komendy miejskiej i powiatowej.

Ważne: warto przed złożeniem dokumentów zapoznać się z ogłoszeniami o naborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby aplikować do Policji?
alfa romeo policjapodanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę. Możesz wskazać tylko jedną komendę, do której chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu), wymieniasz je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza znajdziesz w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,
kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).

Kwestionariusz osobowy dostępny jest tutaj: kwestionariusz_osobowy policja

Ważne: pamiętaj również o zabraniu ze sobą dowodu osobistego i książeczki wojskowej.

Krok drugi:

Złożyłeś dokumenty a więc czas przystąpić do części egzaminacyjnej. Składa się ona z następujących etapów:

A. Test wiedzy
Test składa się z 40 pytań, jest testem wyboru jednokrotnego ABCD. Za każdą prawidłową odpowiedź dostajesz jeden punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Ważne: test nie determinuje przyjęcia bądź odrzucenia kandydata. Każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu

B. Test sprawności fizycznej
Ważne: pamiętaj, że podchodząc do testu musisz mieć przy sobie:

 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
 • strój i obuwie sportowe

Aby zaliczyć test sprawności fizycznej należy pokonać tor przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1minuty i 45sekund. Na teście sprawdzana jest siła, sprawność fizyczna i wytrzymałość. Film instruktażowy z testu sprawności fizycznej:Co jeżeli nie zaliczę testu?
policja hondaTwoje przyjęcie do służby w Policji jest nadal aktualne. Masz szansę na poprawę tego etapu, jeśli w terminie do 30 dni od uzyskania negatywnego wyniku złożysz w komórce ds. doboru komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oświadczenie, że nadal jesteś zainteresowany służbą Policji. Wtedy zostaniesz skierowany na powtórny test sprawności fizycznej w najbliższym wolnym terminie. Jeżeli również i tym razem nie uda Ci się zaliczyć testu, to niestety musisz poczekać 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (czyli od momentu złożenia poprzednich dokumentów). Po tym czasie możesz przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie dokumenty.

 

C. Badania psychologiczne

policja motoryPo rozwiązaniu testów przychodzi czas na spotkanie z psychologiem, który pyta o motywy zostania policjantem, dobre i złe cechy policjanta.
Wyniki testów przekazywane są telefonicznie kilka dni po zakończeniu testów.
Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z następujących części: indywidualnego badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem, która dotyczy doświadczeń kandydata, jego postaw, a także predyspozycji do podjęcia służby w Policji, rozmowy z psychologiem oraz z podsumowania wyników badania i rozmowy.
Za test psychologiczny możesz uzyskać maksymalnie 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

Najgorszym przeciwnikiem przy rozwiązywaniu tego typu testów jest czas – pytań jest kilkaset a czasu bardzo mało.

Gdyby okazało się, że uzyskałeś negatywny wynik testu psychologicznego – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.
(za pracapolicja.pl)

 

D. Rozmowa kwalifikacyjna

Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, Ty zostaniesz skierowany na kolejny etap.
(za pracapolicja.pl)

 

E. Komisja lekarska

To praktycznie formalność po zaliczeniu poprzednich elementów. Zazwyczaj badania wykonywane są przez emerytowanych lekarzy, więc o ich rezultat nie ma co się martwić.

 

F. Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego

W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Druk możesz pobrać ze strony internetowej Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji.

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.
(za pracapolicja.pl)

Uwaga: przy rekrutacji do Policji należy uzbroić się w cierpliwość: terminy od złożenia dokumentów do dostania się do szkółki są bardzo odległe (5 miesięcy oczekiwania na sam test sprawnościowy nikogo nie dziwi)

I teraz najważniejsze pytanie: ile trzeba mieć punktów, aby dostać się do Szkoły Policyjnej (de facto zostać policjantem)
Najprostsza odpowiedź, najlepiej maksymalnie czyli 218 punktów,
a na poważnie: przy dużych rekrutacjach często wystarczy mieć 65 – 70 % (czyli 142 punkty)
Dla przykładu: według listy rankingowej z 20 marca 2012 roku wystarczyło mieć:
111 punktów, aby dostać się do KSP
111 punktów, aby dostać się do KWP w Łodzi
Czyli niewiele ponad 50%

FAQ

Co składa się na wyposażenie policjanta?

Powoli do lamusa odchodzą już „peszelaki” czyli P64 i P83 i na szczęście zaczynają dominować Glocki czy P99. W trakcie zadań specjalnych (np. mecze o podwyższonym ryzyku) stosuje się strzelby Mossberg, plecakowe miotacze gazu, armatki wodne.

Czy istnieje premia za wystawione mandaty?
To oczywiście mit. Nie ma za to premii, uścisku dłoni komendanta czy dyplomu.

To dlaczego wystawia się tak dużo mandatów?
I tutaj niestety legendy mają swoje źródło prawdy: coraz więcej komend narzuca policjantom dzienne limity – tyle i tyle osób spisanych, tyle i tyle mandatów do wystawienia.

Jak się dostać do policji?
Patrz wyżej.

Czy w rekrutacji do Policji wykonuje się badania wariografem?

Nie, procedura rekrutacyjna tego nie przewiduje.

 

Plusy i minusy tej pracy

Plusy:

 • co by nie mówić to jednak zawód zaufania publicznego
 • często darmowa kawa lub spora zniżka w fast foodach typu Mc Donalds
 • obcowanie z bronią – chłód zimnego metalu przy sobie dodaje więcej powagi. Przez pierwsze 3 lata służby mamy obowiązek zostawiania broni na komendzie. Po 3 latach mamy obowiązek zabierania jej do domu
 • wcześniejsza emerytura
 • całkiem sporo dodatków do pracy: trzynastki, premie

 

Minusy:

 • wciąż można zauważyć wpływy starego systemu: nepotyzm, kolesiostwo i wiele osób, które nigdy nie powinny się zostać policjantem
 • nastawienie ludzi do policji – zazwyczaj obojętne a często wręcz pogardliwe
 • niskie zarobki w porównaniu z prywatnymi firmami

 

Zarobki policjanta:

Bardzo różnie w zależności od miejsca pełnienia służby (duże miasto lub wieś), charakter pracy (oddziały prewencji, wywiadowcze, kryminalne).

Dla przykładu: Starszy Posterunkowy pełniący służbę w oddziale kryminalnym (tzw. tajniak) w dużym mieście, 5 lat służby: około 1 700 zł netto

Możliwości awansu?

W Policji od pewnego czasu zmienił się system i awanse nie są już przyznawane za staż, a za ukończenie kursów i szkół. Obecnie rzecznik prasowynajpewniejsza droga do awansu wiedzie przez szkołę podoficerską.
Zazwyczaj jest tak: przychodzisz do pracy w policji, odbywasz 3 miesięczny obowiązkowy kurs w oddziałach prewencji i zaczynasz pracę na komisariacie w wydziale, który wybrałeś, albo w tym w którym akurat są wolne miejsca. Jeżeli jesteś niezły: możesz napisać wniosek o przeniesienie do innego wydziału, dla przykładu kryminalnego. Jeżeli uda się złożyć kilka czynników: spodobasz się przełożonemu, będzie akurat wolny etat, wpasujesz się w charakter pracy – masz bardzo duże szanse na przeniesienie.

Obecnie praca w Policji to jeden z bardziej poszukiwanych zawodów ze względu na stabilność zatrudnienia w czasie kryzysu. Jeżeli macie jakieś pytania prosimy o komentarze – postaramy się odpowiedzieć wraz z Funkcjonariuszem Policji, który był ekspertem przy tworzeniu tego artykułu.

 

 

Powiązane:

65 Responses to Zawód Policjant

 1. 68880 30 sierpnia 2014 at 22:12 #

  Fajowy i łatwy do przeczytania artykuł, oby więcej takich

 2. jasek 11 czerwca 2014 at 15:01 #

  witam wszystkich. mam pytanie czy jest możliwość przeniesienia postępowania kwalifikacyjnego z np. woj świętokrzyskiego do zachodniopomorskiego?
  ale już po zakończonym ABO?pisalem juz podanie o przeniesienie postępowanie po rozmowie kwalifikacyjnej ale dostałem pismo ze komendant odrzuca je.
  pytanie czy mogę teraz ponownie przenieść i ile razy mogę to robić żeby zobaczyli ze mi zależy?

 3. TomcioPaluch 4 czerwca 2014 at 17:40 #

  Będę pracował w policji. Jestem tego pewien

 4. An 5 maja 2014 at 20:12 #

  Czy jeżeli mój dziadek był karany to moge wstąpić w progi policji?

 5. kamil 4 kwietnia 2014 at 21:00 #

  Co trzeba zrobić żeby zostać tajniakiem ??? Kilkla lat w policji ???

 6. andzia 25 lutego 2014 at 21:33 #

  Cześć mam 15 lat i chce isc w przyszlosci na policjantke jest jednak jeden minus- 156 wzrostu. napwno jeszcze troche urosne. ale czy jest jakies prawdopodobienstwo ze sie dostane nawet ze wzrostem 160? jestem sprawna fizycznie i psychicznie i dobrze sie ucze.

 7. Hubert 23 stycznia 2014 at 21:49 #

  Jeśli już dołącze do policji to jaki jest mój zarobek ?

 8. PietJa 19 stycznia 2014 at 23:08 #

  Wszystkim którzy mają wątpliwości co do ograniczeń n.t. wykształcenia, kategorii wojskowej, wieku itd polecam http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/najczesciej-zadawane-p/5163,Dobor-do-sluzby-w-Policji.html
  :)

 9. Nadia 12 stycznia 2014 at 09:07 #

  Mam pytanie czy biorą pod uwagę opinię mojej rodziny tzw. czy jak np.moj ojciec jest karany to czy ja mogę zostać policjantem??

 10. Weronika 6 stycznia 2014 at 22:17 #

  czy wystarczy samo wykształcenie średnie czy potrzebna jest też matura ?

 11. wojtek 30 listopada 2013 at 23:07 #

  Witam :)
  Mam do was takie pytanko .Aktualnie uczę się w szkle zawodowej o profilu Kucharz .Ale od jakiegoś czasu zacząłem zastanawiać się nad służbami mundurowymi i teraz miał parę pytań a mianowicie :
  1 Czy musiał bym zdać maturę ?Czy była by szansa ba to ,że po szkole zawodowej został bym przyjęty ?
  2 Ile czasu mogło by zając zdobycie wszelkiego rodzaju uprawnień ,zaliczenie testów itp
  3 Co sądzicie o pracy w Policji czy to jest opłacalna praca ?

  Dziękuje za odpowiedzi :)

 12. Frania 22 listopada 2013 at 13:04 #

  Ja robiłam to w 5klasie bo taka pani miała iść do policji miała 1 36 4
  a ja 1 29 2 ale ja byłam młoda a ona z 30 na karku ja jestem najlepsza w sporcie z mojej szkoły mam na 60m mam 7sek3set a na 600m mam 1 30

 13. Kasia 21 listopada 2013 at 18:37 #

  Jak zostać tajniakiem? Na jakie studia najlepiej iść przed policją?

 14. Albert 7 listopada 2013 at 09:23 #

  jeżeli w szkole szkole średniej miałem bardzo słabe oceny z powodu ciężkiego profilu a maturę napisaną w niezłym stopniu to nie będzie to problemem a mianowicie czy słąbe oceny ze szkoły średniej mają jakiś wpływ na dostanie się?

 15. Radek 28 października 2013 at 17:39 #

  Jaką najlepoej szkołę muszę skończyć?

 16. Konrad 29 września 2013 at 18:17 #

  na jednej ze stron „jak zostać policjantem” pisało że osoby z niższym wykształceniem np. zasadniczym mogą starać się o służbę w policji.. czy to prawda?

 17. Jakub 3 września 2013 at 19:55 #

  Aplikować nie mogą skazani wyrokiem sądu za przestępstwo. Wobec tego co z osobami które były karane wyrokiem sądu karą grzywny za wykroczenie ? Co wtedy z tzw. „nieposzlakowaną opinią” Teoria teorią ale proszę mi odpowiedzieć tak na poważnie jak to jest w praktyce. Osoby skazanej za wykroczenie karą grzywny w KRK nie ma ale jest za to w KSIP więc co wtedy ? czy rekrutacja dla takiej osoby jest natychmiastowo zakończona? Proszę o odpowiedź z góry dziękuję i Pozdrawiam

 18. anka94 26 sierpnia 2013 at 18:01 #

  mam pytanie czy z maturą podstawową(czyli tylko polski, matma i angielski na podstawie) można dostać się do policji?

 19. sasza 22 sierpnia 2013 at 10:21 #

  Dużo fajnych informacji o rekrutacji i testach do policji znajduje się na portalu http://www.testydopolicji.info

 20. Sylwia 17 sierpnia 2013 at 14:45 #

  Czy jeśli jest się spisanym można dostać się do policji ?

  • piotrek 9 września 2013 at 18:55 #

   wszystko masz napisane wyżej , wiec po co sie pytasz

 21. qqq 19 lipca 2013 at 08:19 #

  jak można chcieć zostać policjantem? to strzał w stopę

 22. memories 26 czerwca 2013 at 11:50 #

  Jakie trzeba mieć „kwalifikacje” przy składaniu dokumentów – czy wymagana jest np. umiejętność pływania,sztuki walki itp?
  Czy są szczególne wymagania dotyczące sprawności fizycznej – chodzi głównie o to, czy sprawność zamyka się w teście sprawności?

  Jakie ćwiczenia wykonuje się podczas odbywania szkółki policyjnej (czy ich odpowiednie bądź nieodpowiednie wykonanie ma duży wpływ na ukończenie szkolenia)?
  I taka sprawa… jestem dziewczyną „przy kości”. Czy będę musiała schudnąć, aby osiągnąć prawidłową masę ciała?
  proszę o odpowiedź na adres: a.drwalewska@hotmail.com

 23. aga 22 czerwca 2013 at 15:35 #

  witam.
  mam pytanie. czy za ukończone studia są jakieś punkty dodatkowe? czy tylko plusem jest to że ma się wyższe wykształcenie.

 24. Aga 16 czerwca 2013 at 07:48 #

  czy przysylaja oni jakis list do domu o dostaniu sie do szkółki? Lub o pozytywnym zdaniu egzaminu multitest i sprawnosciowego???

 25. Rafał 12 czerwca 2013 at 17:13 #

  Co muszę zrobic Po Liceum o Profilu Straż Graniczna by móc pracowac w policji? Iśc na studia czy co innego? Bo wolał bym na studia nie iść

  Bardzo proszę o odp. z góry dziękuję

 26. mary 22 maja 2013 at 09:06 #

  Jestem kobietą i nie posiadam książeczki wojskowej. Czy muszę sobie ją wyrobić?

  • cham 22 maja 2013 at 22:08 #

   Tak! Idź do wku – tam dadzą ci więcej informacji!

  • Adriano 24 lipca 2013 at 16:22 #

   Wyrobić książeczkę wojskową ….oO LooL. Jesteś zwolniona z obowiązku posiadania książeczki wojskowej ! Tam nawet na tym formularzu zgłoszeniowym do policji jest to napisane. Kobiety nie muszą jej posiadać.

 27. Nousagi 20 maja 2013 at 19:35 #

  Czy ktoś wie jakie pismo należy napisać i do kogo, aby przenieść swoją rekrutację (po zaliczonym wywiadzie zorg.) np. z Lublina do Warszawy?

 28. ciekawa 16 maja 2013 at 18:13 #

  czy aby dostać się do policji dalej wymagana jest matura? czy można być tylko po szkole średniej bez matury?

 29. martyna 5 maja 2013 at 16:05 #

  chcialam zapytac czy to prawda ze nie mozna dostac sie do szkoly policyjnej jesli ma sie kogos w rodzinie karanego?

  • Luki 5 maja 2013 at 20:36 #

   Nieprawda, możesz spokojnie aplikować do policji. Rodzina nie ma nic do tego. Nie możesz ponosić winy za błędy innych.

  • Gość 24 sierpnia 2013 at 12:20 #

   Mojej znajomej tato był wielokrotnie karany, a ona chciała dostać się do Policji. 3 tygodnie po złożeniu dokumentów dostała pismo, w którym odrzucili jej kandydaturę. Szybko i sprawnie. Także jeśli ktoś z Twojej rodziny był karany mogą być niestety problemy z przyjęciem do pracy…

 30. ciekawy 24 lutego 2013 at 20:16 #

  czy moge byc policjantem jezeli dostalem jednorazowe upomnienie sadowe w czasie niepelnoletnosci?

 31. Mateusz14_2007 21 lutego 2013 at 18:25 #

  Czy można składac w innym województwie dokumenty rekrutacyjne niż jest się zameldowanym?? 

  • PIOTR 5 stycznia 2014 at 19:08 #

   nie byłem w wojsku ponieważ dostałem kat.D teraz jestem zdrowy mogą potwierdzić to lekarze czy moge zostac policjantem mam korzenie policyjne?

 32. Radek 15 stycznia 2013 at 23:49 #

  Mam pytanie czy jest jakaś dopuszczalna wada wzroku w kryteriach poboru?? jeśli tak to jaka?? Z góry dziękuje za odpowiedz.

  • turiri 22 maja 2013 at 22:07 #

   to zależy od oklusity i lekarza ogólnego który będzie Cię badał. Idzie się dogadać.

 33. Gal 31 grudnia 2012 at 22:25 #

  Co muszę zrobić, aby dołączyć do jednostki antyterrorystycznej?

  • Tarata 1 stycznia 2013 at 00:20 #

   przede wszystkim przestać pytać się wprost. To dyskretna profesja!

  • cougar 17 lutego 2013 at 13:11 #

   Haha, gdzie ci się spieszy? Musisz odsłużyć kilka lat

 34. Punto8302 25 grudnia 2012 at 13:36 #

  Piszecie żę po otrzymaniu mandatu można nadal się ubiegać o przyjęcie. Otóż jestem kierowcą zawodowym 29l ukończyłem inżynierię ruchu drogowego, nie piję i nie palę a  już 2x z powodu mandatów zostałem odrzucony. Pytanie kogo wy chcecie mieć w Policji. Tych co do kościoła tylko jeżdżą samochodem czy tych którzy jeszcze prawa jazdy nie mają??
  Jak to się ma do założeń ministra Rostowskiego, który planuje dochody z mandatów od nowonarodzonych??
  Ma ktoś dla mnie logiczną odpowiedż to proszę na maila
  Punto8302@gmail.com

 35. Mateusz2700 31 października 2012 at 16:56 #

  Czy trzeba mieć zdaną maturę? i czy średnia ocen w szkole się liczy ?

  • Chrzanowski_l6 23 grudnia 2012 at 17:56 #

   trzeba miec zdana mature

   • hubert 29 stycznia 2014 at 17:37 #

    Nie trzeba mieć zdanej matury wystarczy tylko wykształcenie średnie

 36. Olga_124 29 września 2012 at 18:56 #

  Witam, obecnie jestem w trzeciej klasie gimnazjum i mam zamiar pójść do Szkoły Policyjnej (w woj. mazowieckim). Być może nie brzmi to zbyt poważnie aczkolwiek już teraz czuję że właśnie taka jest moja droga. Mam pytanie dotyczące dalszych kroków po ukończeniu Liceum, słyszałam iż jest sześcio miesięczne szkolenie, bodajże w Słupsku i właśnie po nim można coś działać w kiernku Policji. Ale czy to jest do końca tak? Szukam owej informacji na wielu stronach internetowych ale niestety nie mogę się tego doszukać, wiem jedynie tyle że są testy na temat wiedzy, fizyczne psychologiczne i tego typu rzeczy, a później gdy już się dostanę, czeka mnie trzyletnia służba w jakimś wydziale. Zastanawia mnie tylko cy mogę ubiegać się o to od razu po ukończeniu liceum, zdanej maturze, i tym sześcio miesięcznym szkoleniu…?

  • Kontakt 29 września 2012 at 19:03 #

   Cześć, fajnie, że już tak wcześnie myślisz o swojej przyszłości! Do Policji możesz aplikować z wykształceniem podstawowym (gimnazjum) ale niestety szanse na przyjęcie są minimalne. Obecnie większość kandydatów ma wykształcenie średnie (matura) a nawet wyższe (licencjat, magister). Radzimy Ci iść do szkoły średniej i podjąć ewentualny staż w policji. To na pewno zaprocentuje!

  • Mariola 3 października 2012 at 22:11 #

    Ja właśnie jestem po liceum o profilu policyjnym i od razu po maturze złożyłam dokumenty do Policji i dostałam odpowiedź. I dopiero po zdaniu testów i po przyjęciu do Policji wysyłają cie do 6-miesięcznej szkółki. Jest ich kilka w kraju. nie tylko w Słupsku. A matura to podstawa w dzisiejszych czasach. Także warto się wziąć do nauki :):)

 37. Misiaczek123m129 28 września 2012 at 13:11 #

   A jeżeli będę miała 45%-50% to się dostane do szkoły policyjnej ?

 38. Darkness 29 lipca 2012 at 09:43 #

  Mam pytanie, ponieważ interesuje mnie praca w policji, ale tylko przy konwojach lub w drogówce. Jakie są szanse na dostanie się tam od razu po szkoleniu, ewentualnie jak duże są szanse na przeniesienie? 

 39. Darkness 29 lipca 2012 at 09:43 #

  Mam pytanie, ponieważ interesuje mnie praca w policji, ale tylko przy konwojach lub w drogówce. Jakie są szanse na dostanie się tam od razu po szkoleniu, ewentualnie jak duże są szanse na przeniesienie? 

  • Piotr 27 grudnia 2012 at 14:46 #

   Przez pierwsze 3 lata szanse są niewielkie bowiem każdy musi przejść prewencje/OPI. Chociaż jak to Policja odstępstwa od reguły się zdarzają.

 40. Paj 5 czerwca 2012 at 12:34 #

  Zgodnie z rozporządzeniem
  MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w
  stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 432) znajdującym się na głównej stronie Policji, po dwukrotnym niezaliczeniu TSF czeka się 6 miesięcy od daty zakończenia postępowania, czyli dnia, w którym nie zaliczyło się drugiego testu, a nie 6 miesięcy od rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

  Mam nadzieję, że pomogłam :)

  Pozdrawiam i życzę wytrwałości w dążeniu do dostania się do Policji.

 41. Tutuu 6 maja 2012 at 14:34 #

  To jeden z najtrudniejszych zawodów, ale praca naprawdę daje masę, masę satysfakcji!

 42. Tomtom 6 maja 2012 at 14:33 #

  W pracy policjanta wcale nie jest tak różowo – cały czas użerasz się z leżakami, starymi bijącymi żony i innymi menelami. Przedstawcie tę stronę zawodu policjanta!

  • zzz 31 lipca 2013 at 21:04 #

   To chyba jest normalne. Idąc do Policji musisz mieć świadomość jak to napisałeś, że nie będzie kolorowo (różowo) po to są testy psychologiczne robione przecież, czy się nadajesz czy nie. Musisz być odporny na rzeczy, sytuacje, stres które wiążą się z tym zawodem, np. praca przy zwłokach, a raczej minimum zabezpieczenie terenu w miejscu zdarzenia.

   • Leon 2 października 2013 at 18:19 #

    To są plusy tej pracy szlajanie się po nocach w biednych dzielnicach i rozmówki z partolą Gdyby nie to to po co tam się pchać ? chyba nie ze względu na zarobki.

   • bbbb 22 listopada 2013 at 10:10 #

    przecież to zależy jakim bd policjantem każdy wykonuje inna robotę jak bd do spraw kryminalnych to owszem..

Dodaj komentarz