Menu2

Rzeczoznawca budowlany- ekspert w dziedzinie budownictwa

Rzeczoznawca budowlany pełni samodzielną funkcję w budownictwie, polegająca na wykonywaniu ekspertyz technicznych, w określonym zakresie tematycznym, zapewniającym ich niekwestionowaną miarodajność. Osoba na tym stanowisku jest fachowcem w dziedzinie prawa budowlanego, posiada dużą wiedzę i doświadczenie w branży budowlanej. Funkcję rzeczoznawcy budowlanego wprowadziła ustawa Prawo budowlane z 1994 roku.

Rzeczoznawca budowlany

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Podstawowymi warunkami jakie musi spełniać kandydat na rzeczoznawcę budowlanego jest:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe (tytuł magistra) w zakresie budownictwa i prawa budowlanego. W niektórych przypadkach wymagane są studia podyplomowe, spełniające minimum programowe
 • udokumentowana praktyka zawodowa. Na tym stanowisko wymagana jest wieloletnie doświadczenie i praktyka zawodowa w branży budowlanej, nie krótsza niż zawarte w przepisach prawnych. Niejednokrotnie potwierdzona przez osoby lub instytucje nadzorujące praktykę
 • opinia środowiska zawodowego oraz przynależność do właściwej organizacji ( np. izby zawodowej)
 • niekaralność
 • zdanie egzaminu na rzeczoznawcę budowlanego

Do cech charakteryzujących osobę na tym stanowisku należy zaliczyć: niezależność swoich sądów i opinii, wytrwałość, cierpliwość, zdolność koncentracji uwagi, samodzielność i skrupulatność. Bardzo ważną sprawą jest również spostrzegawczość, dobra pamięć i umiejętność logicznego myślenia oraz wypowiadania się w mowie i piśmie.

Rzeczoznawca powinien charakteryzować się ogólną sprawnością fizyczną.

 

 

Jak zostać rzeczoznawca budowlanym?

Głównym kryterium zostania rzeczoznawcą budowlanym są studia wyższe w kierunku technicznym ( budownictwo, instalacje sanitarne itp.), wieloletnia praktyka zawodowa w branży budowlanej (zgodnie z ustawa wymagana jest 10-letnia praktyka oraz posiadanie twórczego dorobku w branży kierunkowej np. wykonane projekty i realizacje) , uprawnienia budowlane oraz inne przewidziane przepisami- zgodnie z okręgowymi izbami inżynierów budownictwa.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego składa za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (właściwej dla miejsca zamieszkania tej osoby) wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Wniosek i załączona dokumentacja (w tym opisy na rysunkach) mogą być przyjmowane tylko w języku polskim, do czego zobowiązuje art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

Drugim etapem jest zdanie egzaminu państwowego w odpowiedniej organizacji lub instytucji. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadawany na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane przez Krajową Komisją Kwalifikacyjną PIIB, działającą na podstawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

Zarobki rzeczoznawcy budowlanego.

Płaca rzeczoznawcy budowlanego regulowana jest przez ilość wydanych ekspertyz lub przez zawartą umowę o pracę. Płaca uzależniona jest od specjalizacji i kwalifikacji rzeczoznawcy. Zazwyczaj kształtuje się w od 3000 zł wzwyż.

 

 

Rzeczoznawca budowlany, codzienna praca.

Praca rzeczoznawcy budowlanego polega na wydawaniu opinii i sporządzaniu ekspertyz w branży budowlanej, w której się specjalizuje.

Tytuł ten jest przyznawany na podstawie odpowiednich przepisów osobom o wysokich kwalifikacjach i odpowiednio dużym, udokumentowanym doświadczeniu w określonej dziedzinie i specjalizacji zawodowej.

Zawód rzeczoznawcy budowlanego w określonej dziedzinie wiąże się często z podjęciem znacznych zobowiązań i przyjęciem na siebie określonych obciążeń wynikających z przepisów, jak np. obowiązek wykonywania funkcji biegłego sądowego. To także duża odpowiedzialność, gdyż najczęściej trafiają do niego trudne sprawy (awarie, katastrofy, sprawy sporne) i od jego opinii zależy np. wyrok sądu czy zdrowie i życie ludzi.

Rzeczoznawca dokonuje oględzin, zbiera materiały i na podstawie w nich przygotowuje i dokonuje ekspertyzy i opinie. Praca jego ma charakter indywidualny.

Każda sprawa jest inna i dlatego wymaga innej metodyki pracy oraz postępowania. Rzeczoznawca sam dobiera metody działania i ustala kolejność działań. Jego kontakty z innymi ludźmi są częste i zróżnicowane. Z porad i konsultacji rzeczoznawców budowlanych najczęściej korzystają takie instytucje jak sądy, prokuratury, policja oraz inspekcje nadzoru budowlanego.

 

 

Gdzie może pracować rzeczoznawca budowlany?

Praca ma charakter biurowy, ale wiąże się też z częstymi wyjazdami w celu zebrania dowodów, dokonania ekspertyz na miejscu

i oceny. Zawód ten daje dwie możliwości podjęcia pracy.

Pierwsza z nich to praca na etacie np. w izbie rzeczoznawców budowlanych lub w zrzeszeniu. Drugim wariantem jest podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Zdarza się, że rzeczoznawca pełni swoją role okazjonalnie, podczas gdy na co dzień pracuje w swojej branży budowlanej, w której dokonuje ekspertyz.

Polub nas na Facebooku 

 

Status społeczny rzeczoznawcy budowlanego.

Osoba na tym stanowisku wydaje opinie, które maja wpływ na dalsze postępowanie i ocenę sprawy. Dlatego zawód ten cieszy się dużym uznaniem i prestiżem społecznym.

 

 

Plusy i minusy zawodu rzeczoznawca budowlany.

Plusy zawodu:

 • wysoki prestiż społeczny. Jego opinia ma charakter wiążący dla wielu podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych.
 • niezależna i samodzielna praca
 • możliwość szerokiego rozwoju zawodowego, rozszerzania uprawnień i ciągłego kształcenia
 • częste wyjazdy służbowe
 • kontakt z ludźmi

Minusy zawodu:

 • bardzo duża odpowiedzialność i wiążący się z nią stres w pracy
 • konieczność ciągłego kształcenia się i zdobywania nowego doświadczenia

 

 


Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter.

Nie wysyłamy spamu, nie sprzedajemy bazy. Max. 1 newsletter tygodniowo.

W każdej chwili możesz się wypisać. Naprawdę warto

, , , ,

Polub nas.

Ta strona jest darmowa, nie zawiera agresywnych i natarczywych reklam.

Stronę rozwijamy hobbistycznie, chętnie dzielimy się wiedzą.

Bądź na bieżąco, inspiruj się innymi. Polub nas: