Menu2

Zawód nauczyciel

Nauczyciel to zawód w którym przeszkolone i uprawnione osoby prowadzą zajęcia dydaktyczne w szeregu typu placówkach oświatowych.Sprawdź ile zarabiają i jakie wyzwania mają w pracy nauczyciele.

ile zarabia nauczyciel

Definicja zawodu nauczyciela.

Nauczyciel to zawód w którym przeszkolone i uprawnione osoby prowadzą zajęcia dydaktyczne w szeregu typu placówkach oświatowych.

 

Nauczyciel wczoraj i dziś.

szkoła w XVIIIwiekuDawniej w Polsce istniał prawdziwy etos nauczyciela: zastępował on w wychowaniu oboje rodziców, gdy ci spędzali długie godziny w pracy.

Dawniej nauczyciel był ekspertem ds. wychowania i edukacji. Nauczyciel mógł nawet uderzyć ucznia i zazwyczaj nie groziły mu za to żadne konsekwencje.

Współcześnie etos nauczyciela praktycznie przestał istnieć. Dzięki (a raczej przez media) każda negatywna sprawa związana z nauczycielami jest nagłaśniana przez co rodzice i uczniowie mają coraz mniejszy szacunek do tego zawodu.

Nauczyciele w porównaniu ze swoimi europejskimi odpowiednikami zarabiają dużo mniej. Sytuacja uległa nieznacznej poprawie po ostatniej podwyżce, która miała miejsce we wrześniu 2012 roku.

 

Kto może zostać Nauczycielem?

W myśl Karty Nauczyciela nauczycielem w Polsce może zostać osoba, która:

 

 • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

 

Jak zostać nauczycielem?

O zatrudnieniu przyszłego nauczyciela decydują dyrektorzy szkół i kierownicy placówek oświatowo–wychowawczych. Ponownie posiłkując się Kartą Nauczyciela przytaczamy warunki jakie należy spełnić, aby zostać zatrudnionym jako nauczyciel:

Kandydat na nauczyciela musi:

1) posiadać wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończonym zakładem kształcenia nauczycieli. Dzięki temu może podjąć pracę na stanowisku, do którego posiada odpowiednie kwalifikacje.

2) przestrzegać podstawowych zasad moralnych

3) spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu opisane w Karcie Nauczyciela

Aby zostać nauczycielem można między innymi ukończyć wyższe studia pedagogiczne (WSP). Absolwenci WSP (po kierunku pedagogicznym) mogą uczyć dzieci na etapie wczesnoszkolnym lub zostać pedagogami szkolnymi.

Aby uczyć na wyższych szczeblach trzeba posiadać dodatkowe kwalifikacje lub skończyć studia wyższe na innych kierunkach.

Dla przykładu historycy, poloniści, matematycy czy nauczyciele języków obcych, fizycy w większości przypadków kończą profilowane studia wyższe (filologia, historia, politologia, fizyka, etc.)

Obecnie panuje trend ciągłej pogoni edukacyjnej wśród nauczycieli: najpierw kończą studia, znajdują pracę i rozpoczynają dodatkowe kursy. W miarę podążania po szczeblach awansu większość nauczycieli myśli o zrobieniu doktoratu, który jest często przepustką do zostania wykładowcą akademickim.

Potrzeba ciągłego kształcenia jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o sukcesie w tym zawodzie.

 

Obecnie na miejsce jednego nauczyciela stara się około 10 osób

Niestety system edukacji nauczycieli jest słabo weryfikowany przez przyszłych pracodawców (dyrektorów szkół) przez co do jednego worka trafiają zarówno nauczyciele pasjonaci – kończący najlepsze kierunki i szereg kursów oraz absolwenci studiów pedagogicznych którzy nie mieli lepszego pomysłu na życie.

Polub nas na Facebooku 

Co grozi nauczycielowi?

gimnazjum ksiądz molestujeNauczyciele są rozliczenia na nieco innych zasadach aniżeli inni pracownicy. Zazwyczaj ich praca polega na realizacji miękkich celów to jest na realizacji programu edukacyjnego przypisanego dla danej grupy szkolnej.

 

 

Obowiązki i możliwe kary są opisane w artykule 76 Karty Nauczyciela i należą do nich:

 • nagana z ostrzeżeniem,
 • zwolnienie z pracy,
 • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
 • wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Wymienione wyżej kary dyscyplinarne nie są wymierzane przez dyrektora szkoły, czy też organ prowadzący, lecz przez komisje dyscyplinarne.

Postępowanie jest dwuinstancyjne, w pierwszej instancji orzekają komisje usytuowane przy wojewodach, drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych jest odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku spraw dyscyplinarnych nauczycieli szkół artystycznych – odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 77 ust. 2 KN).

 

Zarobki nauczyciela.

Obecnie (po podwyżce z września 2012 roku) wynagrodzenie nauczycieli kształtuje się następująco:

 

Podwyżki przyznane pierwszego września 2012:

Nauczyciel z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (95% ogółu): 83 złote dla nauczyciela stażysty i 85 złotych dla nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel mianowany zarabia 97 złotych a dyplomowany 114 złotych.

ile zarabia nauczyciel

 

 

 

Ile zarabia nauczyciel?

Aby oddać obraz prawdziwych zarobków nauczycieli należy podać uśrednione zarobki dla kilku grup i tak (podane kwoty są kwotami brutto):

 • Nauczyciel stażysta: 2717, 59 zł
 •  Nauczyciel kontraktowy: 3016, 53 zł
 • Nauczyciel mianowany: 3913, 33 zł
 • Nauczyciel dyplomowany: 5000, 37 zł

 

Podsumowując pensja nauczyciela uzależniona jest od faktu czy zatrudniony jest on jako stażysta, nauczyciel kontraktowy, mianowany czy dyplomowany.

 

Jakie dodatki dostaje nauczyciel?

ile zarabia nauczycielNauczyciele mogą dostawać do swojej pensji następujące dodatki:

Dodatek stażowy (za wysługę lat, należy się po czterech latach pracy, wynosi 1 proc. pensji za każdy przepracowany rok, do maks. 20% pensji)

Dodatek „wiejski” (za pracę w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, może być do 10 proc. pensji zasadniczej)

Dodatek motywacyjny (dodatki motywacyjne zależą od władz danego miasta pod opieką którego jest szkoła)

Dodatek  funkcyjny

Dodatek za pracą ponad godzinami pracy

Dodatek wakacyjny (dofinansowanie na wakacje 1000 zł)

Dodatek za każde dziecko (+400zł)

 

Jakie nagrody dostaje nauczyciel?

 • Jubileuszowe (raz na 5 lat)
 • Odprawa emerytalna (raz w życiu)
 • Nagrody z okazji Dnia Nauczyciela
 • Dodatkowo nauczyciele korzystają z tak zwanych trzynastek

Nauczyciele mogą również po przepracowaniu 7 lat wziąć rok płatnego urlopu na tak zwane podreperowanie zdrowia (łącznie na takim urlopie można spędzić aż trzy lata, ale z minimalnym rokiem urlopu pomiędzy urlopami).

Analizując pensję kilkudziesięciu nauczycieli okazuje się, że pensja zasadnicza stanowi jedynie około 60% wypłacanych pieniędzy. Reszta to wspomniane dodatki i nagrody.

O przykładowych zarobkach nauczycieli, plusach i minusach zawodu nauczyciela i wiele więcej czytaj na stronie drugiej (tutaj)

reklama

Pozbądź się przykrego zapachu pieluch – sprawdź pojemnik kosz na pieluchy tommee tippee sangenic


Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter.

Nie wysyłamy spamu, nie sprzedajemy bazy. Max. 1 newsletter tygodniowo.

W każdej chwili możesz się wypisać. Naprawdę warto

, ,

 • anna

  jestem nauczycielem zerówki mam bardzo dużo głuptasów.

  • jan

   nono

   • Kasia

    Skoro to głuptasy to widocznie źle ich uczysz.

 • Kolekcja Tchibo

  http://www.poradnikdyrektora.pl/aktualnosci/nowe-stawki-wynagrodzenia-zasadniczego-nauczycieli-od-1-wrzesnia-2012-r/
   
  Z dniem 1 września 2012r. wchodzi w
  życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia z dnia 3 lipca
  2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych
  stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
  przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
  za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2012/790). Zmianie ulega tabela
  określająca wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
  nauczycieli.

  WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZEŃ ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2012 R.1)

  Poziom wykształcenia
  Stopnie awansu zawodowego

  nauczyciel stażysta
  nauczyciel kontraktowy
  nauczyciel mianowany
  nauczyciel dyplomowany

  1
  Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
  2 265
  2 331
  2 647
  3 109

  2
  Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania
  pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z
  przygotowaniem pedagogicznym
  1 993
  2 042
  2 306
  2 707

  3
  Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez
  przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium
  nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
  1 759
  1 802
  2 024
  2 366

  4
  Pozostałe wykształcenie
  1 513
  1 548
  1 724
  2 006

  Objaśnienie:

  1) Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia
  zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela
  poziom wykształcenia.

 • Gosia95

  Wgłębiając się w zawód nauczyciela, można zadań wiele nurtujących pytań; dlaczego nauczyciel w dzisiejszych czasach nie uczy tak jak kiedyś, dlaczego nie potrafi uczyć, dlaczego Jego lekcje są nieciekawe, czasem niepotrzebne, dlaczego uczniowie nie uczą się rzeczy, które przydadzą się w dorosłym życiu? Uczniowie sporą część ogólnej wiedzy zdobywają sami tj. uczą się po południu w domu, nie mogą nawet odpocząć w weekend, bo już w poniedziałek ma trudny sprawdzian…Patrząc na zarobki, wcale nie zarabiają tak mało, ciągle narzekają na słabą wypłatę, a w każde ferie/wakacje/święta itp. jadą nad morze lub w góry (niekoniecznie polskie), do ciepłych krajów itp.
  Pozdrawiam! Uczennica 2 LO.

Polub nas.

Ta strona jest darmowa, nie zawiera agresywnych i natarczywych reklam.

Stronę rozwijamy hobbistycznie, chętnie dzielimy się wiedzą.

Bądź na bieżąco, inspiruj się innymi. Polub nas: