Menu2

Zawód Strażnik miejski

Jak zostać strażnikiem miejskim, jak wygląda codzienna praca strażnika miejskiego.

W Polsce pracuje około 10 000 strażników miejskich i jak pokazują sondaże jest to jeden z bardziej niewdzięcznych zawodów.

Co ciekawe w Polsce strażnicy miejscy nie są zaliczani do służb mundurowych a do pracowników administracyjno –  porządkowych.

 

 

Kto i jak może zostać strażnikiem miejskim?

Strażnik miejski jest pracownikiem samorządowej umundurowanej formacji powołanej przez Radę Miasta dla ochrony porządku w miejscach publicznych. Zakres zadań określa ustawa z dnia 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 123 z 9.10.1997 r., poz.779) a także ustawa o policji i inne akty prawa miejscowego.

 

Strażnikiem miejskim może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie
  • ukończyła 21 lat
  • korzysta w pełni z praw publicznych
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie
  • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym
  • nie była karana sądownie i cieszy się dobrą opinią,
  • w przypadku mężczyzn – ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Aktualnie na rynku oświatowym nie ma instytucji przygotowujących do zawodu strażnika miejskiego. Potrzebne kwalifikacje zdobywa się w trakcie zatrudnienia (pierwsze zatrudnienie jest zatrudnieniem na czas określony, tj. na 12 miesięcy) w straży miejskiej i odbycie 3 miesięcznego kursu podstawowego, który jest organizowany i realizowany przez specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji.

 

Jak zostać strażnikiem miejskim?

Krok pierwszy to opracowanie odpowiedniego CV i Listu Motywacyjnego. Po jego rozpatrzeniu możemy przystąpić do testów sprawnościowych po zaliczeniu których możemy zostać dopuszczeni do egzaminu teoretycznego. Finalnym etapem jest rozmowa z komendantem (lub prezydentem miasta). Jeżeli pomyślnie przejdziemy testy sprawnościowe oraz zaliczymy egzamin teoretyczny i rozmowę kwalifikacyjną to już jako adepci Straży Miejskiej przechodzimy szkolenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji (najczęściej) oraz badania Medycyny Pracy.

 

Gdzie może pracować Strażnik Miejski?

Strażnicy Miejscy są zatrudnieni bezpośrednio przez władze gminy lub władze miasta i to w zależności od poszczególnych powiatów różni się liczba etatów. W jednych gminach straż miejska jest bardziej eksploatowana (przez co jest więcej stanowisk) a w innych wręcz drogą referendum Straż Miejska jest likwidowana.

Straż Miejska służy głównie zapewnieniu porządku, czystości i bezpieczeństwa w mieście w przeciwieństwie do  policji, która w większym stopniu operuje Kodeksem Karnym aniżeli Kodeksem Wykroczeń.

Oferty pracy dla strażników miejskich znajdują się zazwyczaj w Państwowych Urzędach Pracy, na stronach gmin i powiatów oraz w lokalnej prasie.

 

Strażnik miejski – pierwsze dni pracy.

Zazwyczaj pracę zaczyna w referencie prewencji, następnie zostaje dzielnicowym i po tym okresie można awansować i zostać pracownikiem biurowym.

Podczas pierwszych dni pracy możemy głównie liczyć na piesze patrole interwencyjne. Patrole takie są często realizowane wspólnie z policjantami.

 

Jak wygląda codzienna praca Strażników Miejskich?

Strażnicy pracują najczęściej i w największej obsadzie w godzinach od 8 do 16.

Około godziny 8:30 komendant rozpoczyna odprawę i przydziela zadania. Następnie zaczynają się patrole.

Strażnicy Miejscy podczas patroli pełnią rolę prewencyjno – interwencyjną. Interwencje związane są głównie z osobami głośno zachowującymi się i będącymi pod wpływem alkoholu.

Jak przyznają sami strażnicy prawdziwym utrapieniem dla nich jest zakładanie blokad na koła i wypisywanie mandatów źle zaparkowanym pojazdom.

Dodatkowo strażnicy miejscy działają w interesie społecznym: uczestniczą w grupach roboczych, np. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i często wraz z Policją zakładają specjalne niebieskie karty trudnym żywicielom rodziny.

Polub nas na FacebookuWażne również w pracy Strażników jest przeszkolenie z pierwszej pomocy. Dzięki temu strażnicy dobrze radzą sobie w trudnych sytuacjach gdy zagrożone jest ludzkie zdrowie.

 

Przykładowy patrol nocny straży miejskiej:

Zmiana zaczyna się o godzinie 19.

Dzisiejszym priorytetem jest patrolowanie blokowisk, miejsc gdzie spotyka się młodzież i gdzie często zakłócana jest cisza nocna i porządek.

Strażnicy swoje zadania wypisują w notatnikach, które oddają kierownikowi do podpisania.

Po pobraniu sprzętu strażnicy wyruszają na patrol.

Interwencje:

Gro interwencji stanowią wyjazdy do nietrzeźwej młodzieży, która niszczy mienie.

Mało osób o tym pamięta, ale również Straż Miejska zajmuje się zwierzętami. Wspiera w tym zakresie policję i towarzystwa ochrony nad zwierzętami. Często ratując zwierzęta Strażnicy Miejscy narażają swoje zdrowie.

Gdzie strażnicy miejscy wypisują najwięcej mandatów?

Miasta w których Strażnicy Miejscy wystawiają najwięcej mandatów to:

  • Warszawa – 300 mandatów dziennie
  • Kraków – 200 mandatów dziennie
  • Łódź – 150 mandatów dziennie

(dane za 2011 rok)

 

 O tym ile zarabia strażnik miejski i jakie są plusy i minusy tego zawodu czytaj na kolejnej stronie

 

 

Powiązane:


Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter.

Nie wysyłamy spamu, nie sprzedajemy bazy. Max. 1 newsletter tygodniowo.

W każdej chwili możesz się wypisać. Naprawdę warto

, , , , , , , , , , ,

Polub nas.

Ta strona jest darmowa, nie zawiera agresywnych i natarczywych reklam.

Stronę rozwijamy hobbistycznie, chętnie dzielimy się wiedzą.

Bądź na bieżąco, inspiruj się innymi. Polub nas: